Sinds 2017 werkt Hans Oosting (1964) aan de serie Palimpsest; abstracte schilderijen met  landschappelijke invloeden. Een palimpsest is een perkament- handschrift waarin over de onleesbaar gemaakte eerste tekst een andere is geschreven. Het zijn herinneringen die verloren zijn gegaan. De eerste herinnering is overschreven door andere meer recente gebeurtenissen met emotionele impact.

De schilderijen zijn ontstaan door het laag over laag aanbrengen van verschillende materialen;.Door het gecombineerd gebruik materialen als zand, was en hars doet het oppervlak van het werk het ene moment aan steen en dan weer aan stromend water denken.De schilderijen ontstaan in intense concentratie en aandacht waarbij ieder schilderij in de loop van enkele maanden haar definitieve vorm en kleur krijgt. De kleuren en het materiaal gaan met elkaar een interactie aan waarbij de diepere lagen meespelen in de oppervlakkige lagen. 

Voor de toeschouwer een uitnodiging om zich onder te dompelen in de kleurschakeringen en zich te verliezen in eigen gedachten en mijmeringen. In alle rust en stilte. Een moment van mindfull ervaren. 

Op het twitteraccount @artWe7 laat ik experimenten en invallen zien waar ik op dat moment mee bezig ben. 

Mij atelier is in Alkmaar Overstad. Bezoek  is welkom (aanvraag via de mail).