Een monument in 100 schilderijen. Een tableau bestaande uit meer dan 100 schilderijen olieverf op doek 40 x 40 cm. Vanaf het jaartal 1914 tot nu (2015) voor ieder jaar een gedenkteken; een portret van een kind.

uit 2014 tot 2015 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

1991 Adoptie

1991 Adoptie

2015

In 1991 is adoptie in de Chinese grondwet vastgelegd. Special need kinderen zijn kinderen met aangeboren afwijkingen zoals schisis. In China krijgen ze minder kansen dan na hun adoptie. Dit dubbelportret is hetzelfde kind voor en na de schisis-operatie. 

1992 Kindermishandeling

1992 Kindermishandeling

2014

Een hechtwond en blauwe plek op de wang van dit kind. Je zou nog kunnen denken dat het een ongelukkige val van de trap is geweest. Je kan ook nog denken dat het geen opzet is geweest. Er komt steeds meer aandacht voor de signalen die wijzen op kindermishandeling.

1993 De Schreeuw

1993 De Schreeuw

2015

Een beeld van een jong kind. Onduidelijk is wat er met dit kind aan de hand is. Een variatie op het thema "De Schreeuw". Een beeld op de grens. Voor mij ook de grens om te schilderen. Net nog draaglijk voor mij om naar te kijken.

1994 Delirant kind

1994 Delirant kind

2015

 Een kind met een delier na een operatie. Het kind plukt aan de lakens en het infuusslangetje. Het ziet dingen die er niet zijn zoals beestjes.

1995 JJulie en Melissa Het Verdriet en Trauma van België

1995 JJulie en Melissa Het Verdriet en Trauma van België

2015

De eerste maal dat ik hoorde van de vermissing van de meisjes was op de rondweg van Luik. Een groot aantal auto's had posters achter de ruiten van de vermiste meisjes Julie en Melissa. Later kwam de waarheid dat er meer meisjes waren verdwenen. Ook An en Eefje, Sabine en Laetitia werden slachtoffer van vrijheidsberoving, seksueel misbruik en moord. Twintig jaar later is de dader nog vaak in het nieuws. De namen van de meisjes raken in de vergetelheid.

1996 Babyluik

1996 Babyluik

2015

Als je er goed over nadenkt een wonderlijke noodoplossing. Een plek om een kind achter te laten. Alleen en anoniem. De moeder verdwijnt. Een onvoorstelbaar leed voor alle betrokkenen.

1997 Druggebruik

1997 Druggebruik

2015

Experimenteren met verboden middelen. Het schijnt er bij te horen. We proberen jongeren te bereiken met voorlichtingscampagnes. Wanneer werkt voorlichting als middel om vooral niet te gebruiken en wanneer heeft het een aanzuigende werking? Onbedoelde reclame om datgene wat verboden is, dus extra spannend, te gaan doen. Voor alle middelen geldt hoe jonger het kind bij de eerste keer, hoe groter de kans op latere verslaving.

1998 Le Thi Dat

1998 Le Thi Dat

2015

Dit meisje heeft een spina bifida en is verstandelijk beperkt. Er is een sterke relatie met het gebruik van Agent Orange (napalm) tijdens de Vietnamoorlog eind jaren 60 en begin jaren 70.

1999 Automutilatie

1999 Automutilatie

2015

Automutileren (zichzelf krassen met een mes) is en blijft indrukwekkend gedrag. Soms een manier om met ondraaglijke spanning om te gaan, soms lijkt het een "way of life" en soms is het een teken van suïcidaliteit.

2000 Zelfmoord

2000 Zelfmoord

2015

Suïcide onder jongeren is een stille ramp. Al jarenlang de tweede doodsoorzaak onder jongeren na ongevallen. Ik heb vrij lang nagedacht hoe ik dit onderwerp het beste kon verbeelden. De vertwijfeling en de eenzaamheid heb ik weer willen geven en niet de theatraliteit die ook aan dit thema kleeft. Daarom koos ik uiteindelijk voor het geabstraheerde beeld van een jongere die zich nog vasthoudt aan het raamkozijn van een flatgebouw.

2001 Meisje van Nulde

2001 Meisje van Nulde

2015

In augustus 2001 wordt bij het strand van Nulde de romp van een meisje gevonden en omdat ze niet is te identificeren wordt ze al snel het meisje van Nulde genoemd. In oktober wordt een reconstructie van haar gelaat gemaakt in de hoop dat ze herkend en geïdentificeerd wordt. Het gaat om de bijna 5-jarige Rowena Rikkers. 

2002 Tsjetsjenie

2002 Tsjetsjenie

2015

In de Tsjetsjeense oorlog is een vicieuze cirkel van geweld ontstaan. De rebellen kunnen de overmacht van de Russische troepen niet aan, en richten zich daarom op Russische burgerdoelen. De Russen wreken zich en de burgers zijn de dupe van het extreme geweld. Doordat het ook voor journalisten niet meer veilig is, sijpelt er weinig nieuws door naar het Westen. Voor de rebellen weer een aanleiding om nog gewelddadiger op te treden en aandacht te krijgen. Dit is een van de vele vluchtelingen vanuit Tsjetsjenië naar het buurland Ingoesjetië zijn gegaan.

2003 Kindsoldaat onder invloed

2003 Kindsoldaat onder invloed

2015

De burgeroorlog in Liberia duurde van 1989 tot 2003 . Er vochten veel kindsoldaten en velen overleefden het niet. Het was heel gebruikelijk om verdovende middelen te gebruiken. Daarin werden de kinderen volledig gefaciliteerd, zelfs toe aangezet. Cocaïne en amfetamine om alert en agressief te zijn en hasj en alcohol om te kalmeren en gevoelloos te zijn. Qua gezichtsuitdrukking heb ik gezocht naar een vermenging van de euforie en kick van het middelengebruik met de angst en pijn die deze kinderen voelen.

2004 Missverkiezing

2004 Missverkiezing

2015

Heel jonge kinderen, soms zelfs amper een jaar oud, gaan de strijd met elkaar aan wie van hen de mooiste is. Oogschaduw, lipstick en andere make-up wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Wie het mooi vindt, mag het zeggen. Wie het een vorm van uitbuiting vindt, mag dat ook. 

2005 Jongeren en wapens

2005 Jongeren en wapens

2015

De beschikbaarheid van wapens leidt tot het gebruik er van. Deze toneelwet is ook in het echte leven waar. De "schoolshootings" en "shopping mall shootings" in de VS komen met enige regelmaat in het nieuws. We weten nog te weinig over de oorzaak om het te voorkomen. We snappen niet wat iemand beweegt om meedogenloos om zich heen te schieten en onschuldige slachtoffers te maken. De daders hebben vooral met elkaar gemeen dat het eenzame jongens zijn. In de VS zijn er slechts weinigen voorstander van een algeheel wapenverbod. 

2006 Grand Theft Auto

2006 Grand Theft Auto

2015

De relatie tussen excessief geweld, internet en bepaalde computergames staat nog steeds ter discussie. Op YouTube staat een filmpje van een jongen die volledig uit zijn plaat gaat als zijn moeder hem verbiedt om nog langer het spel Grand Theft Auto (GTA) te spelen. De intensiteit van zijn boosheid en ontreddering is indrukwekkend. Op de achtergrond van het filmpje wordt gelachen. Zijn familie kan hem nog als een peuter zien die een driftbui krijgt als het favoriete speeltje aan de kant wordt gelegd. Het is lang niet altijd zo onschuldig. Er zijn voorbeelden van jongeren die gingen moorden na het spelen van soortgelijke games. 

2007 Huiselijk geweld

2007 Huiselijk geweld

2014

Sinds 2007 is in het Burgerlijk Wetboek in Nederland vastgelegd dat kinderen recht hebben op een opvoeding zonder geweld. Weliswaar was voor 2007 kindermishandeling ook strafbaar, maar een ouder kon zich beroepen op het zogenaamde ouderlijk tuchtigingsrecht. De "pedagogische tik" is nu strafbaar.

2008 Oorlog en Seksueel Geweld

2008 Oorlog en Seksueel Geweld

2015

In oorlogen worden vrouwen en kinderen heel vaak verkracht of belanden in de prostitutie. Het is het vergeten verhaal van de oorlog. Vrouwen en kinderen houden het geheim voor hun omgeving. Vaak uit angst dat ze dan door de eigen groep worden uitgestoten. War Child is een van de organisaties die zich inzet om zowel preventief (voorlichting) als met hulpprogramma's de gevolgen van de oorlog te verkleinen zodat de kinderen een toekomst op kunnen bouwen.

2009 Meisjesbesnijdenis

2009 Meisjesbesnijdenis

2015

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een meer toepasselijke naam. De ingreep vindt vaak plaats zonder verdoving en met primitief gereedschap waarbij de kans op medische complicaties en infecties hoog is. In Nederland is het verboden. De Jeugdgezondheidszorg en Pharos hebben een belangrijke rol om besnijdenis te voorkomen en te bestrijden. 

2010 Kinderprostitutie

2010 Kinderprostitutie

2015

Schattingen zijn dat 40% van alle prostituees in Thailand kind is. Wereldwijd werken ruim drie miljoen kinderen in de seksindustrie. Kindersekstoerisme wordt oogluikend toegestaan en criminele netwerken zijn actief.

2011 Slavernij en kinderhandel

2011 Slavernij en kinderhandel

2015

We nemen aan dat slavernij en mensenhandel iets van vroegere tijden is, uit de tijd van VOC en kolonialisering. Sommigen beweren dat slavernij nu meer dan ooit voorkomt. Kinderen worden verkocht om te werken in de huishouding of worden gedwongen om in de prostitutie te werken. Overal en ook in Nederland. We noemen het dan slachtoffers van "loverboys". Door dit woord; de verschrikkingen te koppelen aan liefde, lijkt het alsof het minder erg is.

2012 Kinderen in opstand

2012 Kinderen in opstand

2015

Nada al Ahdal is een jong meisje dat in opstand kwam tegen het kindhuwelijk. Ze werd op 10-jarige leeftijd door haar moeder uitgehuwelijkt aan een 26-jarige man. Ze wist geholpen door een oom te ontvluchten. Ondanks haar jonge leeftijd is ze een sterke voorvechtster voor afschaffing van het kinderhuwelijk in Yemen. Een ander bekend verhaal uit 2012. In 2012 wordt Malala Yousafzai in Pakistan neergeschoten door een Talibanstrijder omdat ze strijd voor onderwijs voor meisjes. Ze krijgt in 2013 de kindervredeprijs en in 2014 de Freedom from Fear-medaille. Waarschijnlijk ook doordat het Westen haar heeft omarmd, is ze in haar eigen land omstreden. Ze wordt gezien als het slachtoffer van Westerse propaganda.

2013 Verdrevene

2013 Verdrevene

2015

Het conflict in Syrië is sinds maart 2011 aan de gang. Het aantal vluchtelingen is niet meer te tellen. De helft van de vluchtelingen is kind. Ze hebben alles achter moeten laten. Veel van hen zijn getraumatiseerd. Toen ik nog bij de GGZ jeugd in Friesland werkte trof mij de gezinnen met vaak jonge kinderen die langdurig in oude verpleeghuizen of barakken woonden in afwachting van een uitspraak over de verblijfsvergunning. Een aantal malen werden we er mee geconfronteerd dat die kinderen seksueel misbruikt werden door andere (getraumatiseerde) asielzoekers. Hebben we als Nederland nog een passend antwoord voor deze kinderen?. Zijn we in staat ze te behandelen en een humane toekomst te bieden in ons land?

2014 Vluchteling

2014 Vluchteling

2015

Op een berg in Irak zitten in augustus 2014 ongeveer 40.000 Yezidi. Ze zijn daar naar toe gevlucht en zitten op de berg gevangen. Als ze de berg verlaten worden ze gedood door strijders van de islamitische Staat (IS), Als ze blijven zullen ze sterven van de honger en dorst. Pas in december 2014 is de situatie veilig genoeg voor hen om van de berg af te komen.

2015 Vrouwe Psychiatrica

2015 Vrouwe Psychiatrica

2015

Het onbegrip over de kinder- en jeugdpsychiatrie is heel groot. In de media kom je voortdurend oneliners tegen die psychische problematiek bij kinderen bagatelliseren of een behandeling die wetenschappelijk onderbouwd is belachelijk maakt. Zelfs een burgemeester hoorde ik een opmerking maken in de trant van "jongeren worden niet meer naar de psychiater gestuurd maar naar de voetbalclub" Met de serie "de eeuw van het kind" heb ik dit beeld willen nuanceren en hoop ik op een zinvolle discussie die tot begrip en verbetering van de positie van kinderen en verbetering van de behandeling van kinderen met psychische problematiek leidt. Vrouwe Justitia wordt Vrouwe Psychiatrica. De weegschaal staat symbool voor de afweging die elke keer gemaakt moet worden. Pillen of praten. Individuele aanpak of via het gezin.  Samenwerking met jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming en scholen of alleen kortdurend een aantal adviesgesprekken.  De eeuw van het kind eindigt niet in 2015. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.