Een monument in 100 schilderijen. Een tableau bestaande uit meer dan 100 schilderijen olieverf op doek 40 x 40 cm. Vanaf het jaartal 1914 tot nu (2015) voor ieder jaar een gedenkteken; een portret van een kind.

uit 2014 tot 2015 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

1966 Diagnose: Het is een jongen

1966 Diagnose: Het is een jongen

2015

Een jongen klimt impulsief op een hek. Druk, ondernemend, creatief. In de jaren zestig MBD (Minimal Brain Dysfunction) en later ADHD. Of toch geen psychiatrische stoornis? Het denken over druk gedrag en moeite om stil te zitten in een schoolklas kent een steeds veranderend inzicht. Het schommelt tussen overwaardering en onderwaardering van een passende diagnose.

1967 Katholieke jongen

1967 Katholieke jongen

2014

In de jaren vijftig en zestig gelooft niemand dat er op grote schaal misbruik plaatsvindt binnen de R.K. kerk. Signalen hierover werden in de doofpot gestopt. Daders kunnen vaak vrijelijk doorgaan met het misbruik of worden overgeplaatst naar een andere plek binnen de kerk.

1968 Moordenares

1968 Moordenares

2014

De keuze om dit meisje als een fotonegatief te schilderen, heb ik vrij intuïtief genomen. Het gaat over Mary Flora Bell dat op 11-jarige leeftijd een 4-jarig kind vermoord en later nog een 3-jarige. Het fotonegatief verwijst naar de andere kant. Een slachtoffer die dader wordt. Wat moet er gebeurd zijn in haar leven dat het zo ver komt?  

1969 Pesten

1969 Pesten

2015

Pesten is van alle tijden en grijpt diep op het leven van een kind in. Zowel van het kind dat pest, als van het kind dat gepest wordt. Ook de omgeving loopt veel schade op. Doen andere kinderen mee met pesten, of doen ze niets en laten de situatie daarmee ook voort bestaan? De afgelopen jaren is er op scholen veel aandacht om pesten tegen te gaan. .

1970 Genie

1970 Genie

2014

Het Franse meisje Genie werd vanaf de leeftijd van anderhalf jaar tot haar 13e opgesloten en vastgebonden in haar kamer. Er was nauwelijks sprake van zintuiglijke prikkeling. Beide ouders hadden een belaste achtergrond. Ze konden de zorg voor hun dochter die zich langzamer ontwikkelde dan andere kinderen, niet aan. Ze was volgens een arts mogelijk licht geretardeerd. Op haar 13e ontvluchtte ze het huis samen met haar blinde moeder. Veel van de achterstanden die ze in haar ontwikkeling had opgelopen konden niet worden hersteld. Haar mogelijkheden tot verbale communicatie waren nihil, en zij kon ook op andere manieren niet communiceren.

1971 Little tiger

1971 Little tiger

2014

Op het eerste gezicht een schattig jongetje met een veel te grote helm. Niets is minder waar. Dit jongetje met de bijnaam " little tiger" was kindsoldaat. Een jongen die tegen de Vietcong vocht. Hij vermoordde zijn moeder en zijn leerkracht die lid waren van de Vietcong.

1972 Kim Phuc

1972 Kim Phuc

2014

Kim Phuc is het naakte meisje dat door de rijstvelden samen met andere kinderen komt aangerend na de aanval met napalm (agent orange). Ze heeft haar brandende kleren uitgedaan. Deze foto is de hele wereld rondgegaan. Het zou voor de hand hebben gelegen om in navolging van Munch dit "de nieuwe schreeuw" te laten zijn. Daar heb ik na enig getwijfel niet voor gekozen. Juist het beeld van het herstellende meisje dat vastberaden en hoopvol naar de toeschouwer kijkt, gaf mij inspiratie. Het hoeft niet altijd persé slecht met je af te lopen na een zeer ernstig (psycho)trauma. Kim Phuc is in Canada gaan wonen. Ze heeft daar een eigen stichting die kinderen helpt die oorlogsslachtoffer zijn.   

1973 Foetaal Alcohol Syndroom, FAS

1973 Foetaal Alcohol Syndroom, FAS

2015

In de jaren '70 neemt de kennis toe over de effecten van alcohol op het ongeboren kind. Alcohol bleek veel schadelijker te zijn dan iemand ooit had gedacht. Kinderen met FAS hebben een opvallend uiterlijk, hebben een laag IQ en vaak gedragsproblemen. De kans om op volwassen leeftijd zelfstandig te kunnen functioneren is klein.

1974 Ondervoeding

1974 Ondervoeding

2014

Ondervoede kinderen verliezen hun eigenheid. Wat opvalt zijn de holle ogen en de lege blik. Een beeld van alle jaren en alle werelddelen.

1975 Verdwenen

1975 Verdwenen

2014

Angela Margot is een 11-jarig meisje dat op klaarlichte dag in Amsterdam verdwijnt en drie dagen later verkracht en vermoord wordt gevonden. De dader is tot op heden nooit gevonden.

1976 Ontsnappen

1976 Ontsnappen

2015

In de hele serie gaat het over kinderen die een ernstige situatie hebben meegemaakt. Sommigen, zoals Genie (1970) zijn zo beschadigd dat herstel of groei bijna onmogelijk is. Voor velen dienen zich vaak ook nieuwe kansen aan. Het vraagt kracht en lef om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen. De vogel, een gewone huismus,  symboliseert voor mij dit proces.

1977 Children of God

1977 Children of God

2015

De gemeenschap "Children of God' was een van de sektes die in de jaren '70 in het nieuws kwam. Er werd geëxperimenteerd met nieuwe samenlevingsvormen. Kinderen werden door alle volwassenen opgevoed en waren als het ware van iedereen. De ouder-kind relatie en het gezin werd niet langer als belangrijk beschouwd. In dit schilderij heb ik dit opgaan in de massa willen weergeven. Waarschijnlijk is in de commune weinig aandacht en begrip voor de behoeften van het individu. Iedereen moest alles met elkaar delen. Dit gold ook op seksuele vlak. Binnen de communes zou op grote schaal seks met minderjarigen plaatsvinden; seks van minderjarigen onderling zou ook zijn gestimuleerd.

1978 The people's temple

1978 The people's temple

2015

" Laat de kinderen tot mij komen", dat is wat deze man in gewaad uitstraalt. De dominee Jim Jones ontwikkelde zich vanaf 1953 tot 1978 van een charismatische leider in een tiran. In de loop van de jaren raakte de sekte steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld. Andersdenkenden en afvalligen werden niet getolereerd. Na een geweldincident waarbij journalisten die al te nieuwsgierig waren geweest werden doodgeschoten, dwong Jones de sekteleden collectief zelfmoord te plegen. Zij die dat niet deden, werden vermoord.

1979 Cambodja

1979 Cambodja

2015

Tussen 1975 en 1979 vielen er tussen de 2 en 4 miljoen doden, onder wie ook veel kinderen in Cambodja onder het regime van Pol Pot, leider van de Rode Khmer. Hij wilde een communistische landbouwstaat maken. Geld, onderwijs, godsdienst en privébezit werden afgeschaft. Huwelijken werden gearrangeerd en kinderen werden gescheiden van hun ouders. Voor intellectuelen, en dat was je al als je een bril droeg, was geen plaats. Zij werden naar heropvoedingskampen gestuurd, waar een waar schrikbewind werd gevoerd. Werkte je niet mee, dan werd je omgebracht.  

1980 Dwaze Moeders

1980 Dwaze Moeders

2015

Onder het bewind van Videla werden in Argentinië duizenden politieke tegenstanders ontvoerd en vermoord. Onder hen waren zwangere vrouwen die in gevangenschap zijn bevallen, waarna ze werden geëxecuteerd. De baby’s werden via illegale weg geadopteerd door vrienden van het regime. De Dwaze Moeders, een actiegroep van de moeders van verdwenen gevangenen, schat dat er onder de militaire junta zeker vijfhonderd baby’s zijn verdwenen.

1981 KOPP/KVO kind

1981 KOPP/KVO kind

2014

Voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen en/of verslavingsproblematiek is er terecht speciale aandacht. Ze worden geconfronteerd met een ouder die niet of wisselend voor hen beschikbaar is. Dit heeft vaak gevolgen voor de hechting en zelfvertrouwen.

1982 Leven na de Geboorte

1982 Leven na de Geboorte

2015

Baby's worden gezien als de volmaakte onschuld. Waar je wieg staat, wie je ouders zijn en in welke tijd je wordt geboren, bepaalt voor een groot deel hoe je leven eruit gaat zien. Verder moet je een beetje geluk hebben met een goed genenpakket en of je ouders niet een infectie op je overdragen. In 1982 wordt de term aids voor de eerste keer genoemd. In 1981 werden in Los Angeles homoseksuele mannen ziek en overleden kort daarna aan een verminderde weerstand. Aanvankelijk wordt de ziekte als homoziekte gezien. Al gauw blijken ook vrouwen besmet en werd duidelijk dat ook baby's tijdens de bevalling besmet kunnen raken.

1983 Denk niet Wit, denk niet Zwart

1983 Denk niet Wit, denk niet Zwart

2014

Een dubbelportret van dader en slachtoffer. De 15-jarige Kerwin Duinmeijer wordt in Amsterdam neergestoken door de 16-jarige Nico en overlijdt later in het ziekenhuis. Er is veel geschreven over de moord waarbij het de vraag blijft of er nu wel of niet racistische motieven waren. Frank Boeijen schreef het nummer Zwart-Wit naar aanleiding van deze gebeurtenis. Door zowel dader als slachtoffer veelkleurig te schilderen en zo de natuurlijke huidskleur te omzeilen heb ik geprobeerd de moord boven het zwart-wit denken uit te tillen. Het is te makkelijk om de dader te veroordelen als racist en alleen maar slecht. Het levensverhaal van Nico Bodemeijer doet een psychiatrische stoornis vermoeden. In 2012, op 45-jarige leeftijd, pleegt hij zelfmoord.

1984 Bhopal

1984 Bhopal

2015

In de Indiase stad Bhopal kwam in een Amerikaanse fabriek voor bestrijdingsmiddelen 40 ton van het gif methylisocyanaat (MIC) vrij. Ruim 20.000 mensen kwamen om het leven en nog eens tienduizenden mensen liepen ernstige aandoeningen op. Tot op heden één van de ergste industriële rampen die ooit is voorgekomen samen met Tsjernobyl. Ook op langere termijn zijn de gevolgen van de ramp nog steeds aanwezig en zichtbaar. Het aantal kinderen met aangeboren afwijkingen is sterk verhoogd.

1985 De Kruisweg

1985 De Kruisweg

2015

De kruisweg was een belangrijk thema in de schilderkunst. De lijdensweg die Christus is gegaan wordt nagespeeld. Het staat voor ons eigen lijden en tegenslagen in ons leven. Wanneer ik dat probeer te plaatsen in onze tijd denk ik aan hoe wij met rampspoed en tegenslagen in ons eigen leven omgaan. In de 21ste eeuw vinden we in het Westen het heel vanzelfsprekend dat het goed met ons gaat, dat er geen oorlog is en we niet getroffen worden door (natuur)rampen. We lijken te eisen dat we recht hebben op geluk.  

1986 Tsjernobyl

1986 Tsjernobyl

2015

In april 1986 ontploft een van de reactoren van de kerncentrale van Tsjernobyl in de Oekraïne. De autoriteiten probeerden aanvankelijk de ramp te verbergen, waardoor de bewoners pas na 2 dagen geëvacueerd werden. Precieze cijfers over de gevolgen voor de gezondheid zijn er niet. Er werden het eerste jaar meer kinderen geboren met genetische en aangeboren afwijkingen. Op lange termijn is er een verhoging van kankergevallen. Voor- en tegenstanders van kernenergie bevechten elkaar met argumenten en statistieken. Ook na de ramp bij de kerncentrale Fukushima in Japan is dezelfde discussie nog steeds actueel.

1987 Anatomische Poppen

1987 Anatomische Poppen

2015

Eind jaren 80 kwam een kentering in de aanpak van seksueel misbruik van (jonge) kinderen. Van een tijd waarin alles in de doofpot werd gestopt en kinderen niet werden geloofd naar een tijd waar in overal aanwijzingen voor misbruik werd gezien. In het kinderdagverblijf de Bolderkar stelden medewerkers bij 14 van de 60  kinderen vast dat de vaders de kinderen seksueel misbruikt hadden. Het spel met de poppen gold als bewijs. De vaders werden opgepakt en de kinderen werden uit huis geplaatst. Later werden alle vaders vrijgesproken. De poppen zijn gebruikt zowel voor diagnostiek en in therapie bij slachtoffers.

1988 Dissociatie

1988 Dissociatie

2014

Bij dit schilderij heb ik me laten inspireren door een schilderij "Dulle Griet" van Pieter Bruegel de Oude. Het schilderij van Bruegel bevat heel veel symboliek over de hebzucht, verspilling en andere zonden. Vooral het beeld van de hel heb ik gebruikt. Ik denk dan aan de hel die voor kinderen ontstaat in misbruiksituaties. Het kind kan niet ontkomen aan die realiteit. Het moet wel vluchten in de eigen gedachten. Dat doet het door weg te zweven, door te dissociëren. De hel is er nog wel maar wordt niet meer ervaren. Het kind zweeft weg aan een groepje ballonnen. Het staat symbool voor de dissociatie.

1989 Verdrag van de rechten van het Kind

1989 Verdrag van de rechten van het Kind

2015

De rechten van het kind zijn pas in 1989 in een VN-verdrag vastgelegd. Het Kinderrechtenverdrag erkent kinderen als mensen die rechten hebben. Tegelijkertijd schrijft het voor dat kinderen extra bescherming nodig hebben en mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. In 40 artikelen wordt een breed palet aan rechten opgesomd. Sommige landen waaronder de VS hebben het verdrag wel ondertekend maar niet officieel bekrachtigd. De samenvatting van het verdrag staat in het Nederlands in het haar geschreven van dit jongetje.

1990 Roemenie

1990 Roemenie

2014

Toen het regime van Ceausescu in 1989 viel, leefden er in Roemenië 170.000 ouderloze en afgestane kinderen in 700 kindertehuizen. De omstandigheden in de overvolle huizen waren zeer slecht. Er kwam een grote adoptiestroom op gang naar rijke landen. Er is veel kritiek op de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden. Het vermoeden bestaat dat er onder de vlag van "legale adoptie" kinderen voor grof geld zijn verhandeld.