Een monument in 100 schilderijen. Een tableau bestaande uit meer dan 100 schilderijen olieverf op doek 40 x 40 cm. Vanaf het jaartal 1914 tot nu (2015) voor ieder jaar een gedenkteken; een portret van een kind.

uit 2014 tot 2015 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

1914 De eerste Selfie

1914 De eerste Selfie

2014

De 13-jarige Anastasia Romanova maakte in 1914 een foto van zichzelf in de spiegel. Ze is de 4e dochter van de Tsaar. Waarschijnlijk is dit de eerste selfie in de wereldgeschiedenis. Voor mij is de 'selfie' het symbool van de zelfbewuste jeugd die daarmee zegt:' ik mag er zijn, ik hoor erbij en ik wil dit aan de wereld laten zien'. In 1917 volgt de Russische revolutie. Een jaar later wordt Anastasia vermoord samen met haar ouders, zussen (Olga, Tatjana en Maria) en broer (Aleksej) en enkele kamerhulpen.

1915 Armenië

1915 Armenië

2014

Een beeld van een nette, in pak geklede man die een groepje ondervoede kinderen tart door het brood buiten hun bereik te houden.  De Turkse regering staat op het standpunt dat er geen sprake was van genocide, maar dat de doden het slachtoffer zijn geworden van burgeroorlog, hongersnoden en andere ontberingen. Zij spreekt dan ook liever van de Armeense Kwestie. Volgens de Turkse regering zouden er 300.000 tot 500.000 slachtoffers zijn waaronder ook Turken. Turkije oefent – of oefende tot voor kort – ook druk uit op andere landen om het bestaan van de genocide te ontkennen, of in elk geval niet officieel te bevestigen.

1916 Londen

1916 Londen

2014

Een jongen is gewond geraakt bij een bombardement door Zeppelins op Londen. Dit beeld is bijna identiek aan dat van een meisje na een bombardement op Londen in 1940.        

1917 Frankrijk

1917 Frankrijk

2014

Het overheersende beeld van de eerste wereldoorlog is dat van de loop- en massagraven. Minder bekend is de ondervoeding en verwaarlozing van kinderen. Mannen zijn aan het front of gestorven. Vrouwen doen het werk. Kinderen worden aan hun lot overgelaten. De reserves raken op. Het wordt steeds lastiger om genoeg voedsel te krijgen.

1918 Spaanse griep

1918 Spaanse griep

2014

Schoolkind met een mondkapje. Een beeld dat al in 1918 bestond en in de 21ste eeuw opnieuw opdoemt met de uitbraak van het virussen zoals SARS en ebola. De Spaanse griep had de hoogste mortaliteit in de leeftijdsgroep 14- tot 21-jarigen. In Spanje sloegen de kranten groot alarm toen verschillende mensen aan het virus stierven. Zo kreeg het virus zijn nogal misleidende naam.          

1919 Nederland

1919 Nederland

2014

Al in 1914 stelden de geallieerden een economische blokkade in tegen Duitsland. Na de oorlog komen ondervoede Duitse kinderen in Nederland aansterken.

1920 Dubbelportet

1920 Dubbelportet

2014

Van dit meisje heb ik een dubbelportret ten voeten uit gemaakt. Het ene als jong onschuldig meisje en het andere door haar erogene zones uit te lichten als geseksualiseerd kind. Haar mond is eveneens rood. Aan de ene kant geërotiseerd maar aan de andere kant ook als teken dat ze niets kan en mag zeggen. Haar mond is dichtgesnoerd. Ze is slachtoffer van seksueel misbruik.

1921 Rusland

1921 Rusland

2014

Rusland 1921 Na de eerste wereldoorlog en de Russische revolutie raakte Rusland in diepe crisis. De legers ontnamen de boeren hun voedsel van de boeren. De boeren gingen steeds minder voedsel verbouwen. Hulp van buiten Rusland werd aanvankelijk geweigerd. Er ontstond een grote hongersnood. Dit is een beeld van twee kinderen die een pan met eten van de voedselhulp hebben ontvangen. De grote broer helpt de jongste.    

1922 De Boeman

1922 De Boeman

2014

De boeman is de grootste angst van het kind. Voor sommige kinderen is het schrikbeeld denkbeeldig. Voor andere kinderen is de angst niet meer denkbeeldig. 's Avonds in bed komt iemand het kind overweldigen. Het eigen bed is geen veilige plek.  Het kind is bang voor de boeman die haar vastpakt.     

1923 Mexico

1923 Mexico

2015

Mexico 1923 Deze kinderen zijn dakloos. Ze slapen op straat en werken als krantenverkoper. Velen zijn wees. We weten niets over hun achtergrond.

1924 Kinderarbeid

1924 Kinderarbeid

2014

Een jongen is op zijn werk zijn rechter onderarm kwijtgeraakt. Arbeidsongelukken kwamen relatief vaker voor bij kinderen dan bij volwassen arbeiders. In deze periode begint er geleidelijk aan meer maatschappelijke aandacht te ontstaan voor deze kwetsbare situatie.

1925 Mijnwerkers

1925 Mijnwerkers

2014

Armoede ligt vaak ten grondslag aan kinderarbeid. Kinderen worden verplicht om mee te werken om genoeg geld voor de eerste levensbehoeften te hebben.  Weer andere kinderen werken omdat ze geen vader meer hebben die voor het gezin kan werken. Kinderen zijn goedkope arbeidskrachten en worden dan ook makkelijker ingehuurd dan volwassenen. In landen als Bolivia werken nog steeds kinderen in de mijn hoewel de wet het verbiedt om in zware beroepen te werken.

1926 Opgesloten

1926 Opgesloten

2015

Deze jongen is in een kist opgesloten en heeft daardoor letterlijk geen enkele bewegingsvrijheid meer. Agressieve of overprikkelde kinderen werden vaak opgesloten. Beter voor de omgeving, niet voor het kind. Ten aanzien van het separeren van jonge kinderen in psychiatrische instellingen zijn er nu strenge regels in Nederland en is het vervangen door 1 op 1 begeleiding. Er zijn nog veel plekken op de wereld waar dit niet het geval is.

1927 Bomaanslag op een school

1927 Bomaanslag op een school

2015

Bij een aanslag met dynamiet op een school in Bath VS komen 37 kinderen om. De aanslag wordt gepleegd door een boer die boos is vanwege de verhoging van de belastingen. Het is waarschijnlijk de eerste aanslag op een school van een lange reeks van aanslagen en geweldsincidenten op scholen.

1928 Anorexia Nervosa

1928 Anorexia Nervosa

2015

Vaak wordt gedacht dat anorexia een moderne ziekte is als gevolg van de hoge eisen die aan jonge meisjes en vrouwen gesteld worden. De oorzaak van anorexia is multifactorieel waarbij zowel aanleg als omgevingsfactoren een rol spelen. Met dit schilderij heb ik onder andere door het kleurgebruik het verlies aan energie en het niet meer helder kunnen denken door ondervoeding willen benadrukken. In het jaar 1928 opent het eerste Medisch Opvoedkundig Buro in Nederland haar deuren. Een multidisciplinair team spant zich in om moeilijke kinderen weer in het gareel te krijgen. De naam veranderde van MOB, RIAGG in GGZ. De behandeling in multidisciplinaire teams is gebleven.

1929 Grote gezinnen

1929 Grote gezinnen

2015

Er is een sterke relatie tussen armoede, grote gezinnen, slechte behuizing, alcoholisme, incest en kinderprostitutie. In de 19e eeuw werd vooral naar de slechte moraal van de arme bevolking gekeken. Een aantal volwassenen en meer dan tien kinderen leefden vaak samen in een krappe hut of woning. Dat is vragen om ellende denken we nu.

1930 Fiom-huizen

1930 Fiom-huizen

2014

DE FIOM, de Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind werd opgerichtDe schande van de zwangerschap en het hebben van sex voor het huwelijk werd bij de jonge vrouw of tiener neergelegd. De FIOM huizen boden een perspectief voor veel jonge moeders die niet langer waren aangwezen om het kind af te staan na de geboorte of te vondeling te leggen. In de FIOM-huizen konden de vrouwen zelf voor de baby's zorgen.

1931 Uitbuiting

1931 Uitbuiting

2014

Een schilderij van Degas vormde de inspiratiebron voor dit schilderij. Georganiseerde kinderhandel en seksuele uitbuiting van minderjarigen is niet iets wat alleen van onze internettijd is.    

1932 Thematic Apperception Test

1932 Thematic Apperception Test

2014

De TAT werd in de jaren '30 ontwikkeld. Er kwam aandacht voor de innerlijke wereld van het kind. Vanuit het psychoanalytische gedachtegoed opent zich een compleet nieuwe wereld van gedachten, gevoelens en innerlijke conflicten. Het origineel in de TAT is een houtskooltekening. Het jongetje heeft geen bril in de originele tekening. Door de bril wordt dit schilderij een parodie. Bij de test wordt gevraagd een verhaal te vertellen bij een serie platen. De proefpersoon projecteert zijn eigen gemoedstoestand en karakter op de platen. Aan de kijker de uitdaging om dit voor zichzelf te doen. Wat denkt het jongetje, wat is er aan de hand en hoe voelt hij zich?

1933 Bernile Ninau

1933 Bernile Ninau

2015

Tussen 1933 en 1938 had HItler regelmatig ontmoetingen met Bernile Ninau en haar moeder. Ze was net als Hitler op 20 april geboren en daarom bij Hitler geïntroduceerd. Ze was van Joodse afkomst. Haar moeder was Joods en dit was in 1934 ook bij Hitler bekend. Hitler was op haar gesteld en er zijn enkele ansichtkaarten van Hitler en haar, vaak met Edelweiss, de favoriete bloemen van Hitler. Waarschijnlijk kon het contact na 1938 niet meer bestaan. Ze overleed in 1944 op 17-jarige leeftijd in een ziekenhuis in München. Doodsoorzaak is niet bekend. Het hele verhaal roept veel vragen op.

1934 Opgesloten

1934 Opgesloten

2015

Dit is een zwakzinnig meisje dat door haar ouders in schuurtje opgesloten was en werd mishandeld. Ze kreeg haar eten door een luik in de deur. In de 20ste eeuw zijn de maatregelen om kinderen te beschermen langzaam uitgebreid. De eerste Kinderwetten dateren van 1901. Vanaf 1922 kon een maatregel tot ondertoezichtstelling worden uitgesproken en kreeg het gezin begeleiding door een gezinsvoogd. Er kwamen speciale kinderrechters. In 1956 gingen de voogdijraden over in de Raad voor de Kinderbescherming. In 1989 werd de koppeling onderzoek en hulp losgemaakt. De Raad kwam er voor het onderzoek. Hulp moest vanuit andere organisaties plaatsvinden.

1935 Levensbron

1935 Levensbron

2014

 1935 startte SS-leider Heinrich Himmler het programma Lebensborn (Levensbron). Het doel was om kinderen met het juiste Arische uiterlijk, met blauwe ogen en blond haar, op te voeden tot de toekomstige leiders van het Duitse rijk. Het ging vaak om kinderen van ongehuwde moeders die, na een strenge keuring, werden geadopteerd door hoge SS-officieren. Er werden zelfs kinderen ontvoerd, vooral uit Oost-Europa. Niet alleen in Duitsland werden ’raszuivere’ kinderen opgevoed in van de 11 Lebensborn-tehuizen, ook Noorwegen kende een uitgebreid Lebensborn-programma. 

1936 De Executie

1936 De Executie

2014

Kinderen in Barcelona spelen voor vuurpeloton tijdens de Spaanse Burgeroorlog die van 1936 tot 1939 duurde. Het was een strijd van de fascisten tegen communisten. Er vielen relatief veel burgerslachtoffers. Meest bekend is het bombardement van Guernica waarbij 1500 inwoners omkwamen. 

1937 Oorlog, kinderen en propaganda

1937 Oorlog, kinderen en propaganda

2014

Sjanghai wordt platgebombardeerd door Japan. Een treinstation wordt volledig verwoest. Een fotograaf zet een huilend Chinees kind tussen de puinhopen en neemt een foto die hij dan "Bloody Saturday". De foto gaat de wereld als bewijs dat Japan een gewetenloze agressor is.

1938 Kindhuwelijk

1938 Kindhuwelijk

2015

Het kinderhuwelijk is zelfs nu nog officieel geldig in de Verenigde Staten. De wetten hierover verschillen per staat. Wel is het zo dat kinderen van onder de 16 toestemming van hun ouders en de rechter nodig hebben.

1939 Spaanse burgeroorlog

1939 Spaanse burgeroorlog

2014

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog zijn 30.000 kinderen geëvacueerd het buitenland. Communistische ouders waren bang dat ze slachtoffer zouden worden in Spanje van de oorlog. Voornamelijk naar Frankrijk en Engeland maar ook 3000 kinderen naar Rusland. Pas in 1956, nog tijdens het Franco-regime, mocht deze laatste groep terugkeren uit Rusland. In het Spanje onder Franco waren de inmiddels volwassen geworden kinderen niet erg welkom.