Huizen van liefde

Huizen van liefde

Laat ons huizen van liefde bouwen 100x 120cm    Lit us in hûs fan stilte bouwe Mei muorren fan leafde en in dak fan frede.  Mei keamers fol blydskip en in tún mei wat ljocht en wat skaad,  Mei wat sjongende fûgels en in slûchjende kat op it paad   Lit us in hûs fan leafde bouwe Mei muorren fan begryp en in dak fan fertrouwen  En in hiem om te sintsjen. En keamers om yn te ferdwynen  Elkoarren te sykjen  Elkoarren te fynen 100 x 120, © 2018, verkocht
Tweedimensionaal | Schilderkunst | Olieverf | Op doek